Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh - Trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:


Bước 1: Tư vấn nội dung về vốn điều lệ công ty

- Vốn điều lệ là vốn được các cổ đông/thành viên đăng ký và ghi nhận trong điều lệ công ty theo quy định;

- Vốn điều lệ khác với vốn pháp định của một doanh nghiệp;

- Điều kiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;

- Vốn điều lệ phải được các cổ đông cam kết mua - góp trong vong 90 ngày kể từ ngày đăng ký kinh daonh;

- Vốn điều lệ phải được các thành viên góp đủ trong thời gian cam kết góp;

- Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005;

- Vốn điều lệ có thể được góp bằng tiền - ngoại tệ tự do chuyển đổi - vàng - quyền sở hữu trí tu - tài sàn có giá trị khác./.

 

Bước 2Soạn thảo hồ sơ tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty

- Biên bản họp về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;

- Quyết định về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh - tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty;

- Báo cáo tài chính đối với việc giảm vốn điều lệ công ty

- Giấy ủy quyền cho Luật sư Đông Đô đi nộp hồ sơ;

 

Bước 3: Tư vấn sau khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục có liên quan sau khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319