Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Luật sư chúng tôi tư vấn cho khách hàng các trong việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty như sau: (Áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần - công ty trách nhiệm hữu hạn - công ty hợp danh - doanh nghiệp tư nhân).

 

1/ Tư vấn trước khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Tư vấn thay đổi tên công ty:

+ Trước khi thay đổi tên công ty, các doanh nghiệp cần tra cứu tên công ty mới sơ bộ tại địa chỉ website tra cứu tên công ty của Bộ kế hoạch và đầu tư hoặc tra cứu tên công ty mới tại địa chỉ website: http://www.dangkykinhdoanh.info/tra-cuu-thong-tin.html.

+ Tra cứu tên công ty mới nhằm tránh bị trùng tên, tên gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trước đó.

+ Sau khi tra cứu tên công ty mới có thể đặt được thì bước vào quá trình soạn thảo bộ hồ sơ thay đổi tên công ty theo quy định.

 

- Tư vấn thay đổi địa chỉ công ty:

+ Chúng tôi tư vấn cho khác hàng lựa chọn địa chỉ trụ sở công ty phù hợp theo quy định pháp luật.

+ Trụ sở chính mới của công ty không được đặt tại căn hộ chung cư, nhà tập thể theo công văn của Bộ xây dựng.

+ Trụ sở chính mới của công ty nên được ký hợp đồng dài hạn, từ 01 năm trở lên.

 

- Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty:

+ Chúng tôi tư vấn cho khách hàng lựa chọn ngành nghề kinh doanh bổ sung phù hợp theo quy định pháp luật:

+ Ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu vốn pháp định.

+ Ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề.

+ Ngành nghề kinh doanh yêu cầu có điều kiện - giấy phép sau khi đăng ký kinh doanh.

+ Ngành nghề kinh doanh hạn chế kinh doanh.

+ Ngành nghề kinh doanh cấm kinh doanh.

+ Ngành nghề kinh doanh khuyến khích kinh doanh....

 

- Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, vốn pháp định công ty:

+ Chúng tôi tư vấn cho khách hàng quy đinh về các mực vốn điều lệ, vốn pháp định theo quy định.

+ Tư vấn mực vốn pháp định tối thiểu khi đăng ký kinh doanh.

+ Tư vấn các mức thuế môn bài phải nộp tương ứng với số vốn điều lệ đăng ký.

 

- Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập - thành viên sáng lập công ty:

+ Chúng tôi tư vấn cho khách hàng việc thay đổi cổ đông sáng lập trước 3 năm và sau 3 năm kể từ khi cấp đăng ký kinh doanh.

+ Tư vấn các hình thức chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn góp giữa các cổ đông, thành viên công ty.  

+ Tư vấn về các mức thuế thu nhập phải chịu khi chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp.

 

- Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty:

+ Chúng tôi tư vấn việc lựa chọn người đại diện theo pháp luật phù hợp quy định hiện hành.

+ Tư vấn những trường hợp được làm và không được làm giám đốc công ty.  

+ Tư vấn cơ cấu tổ chức công ty, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật công ty.

 

- Tư vấn thay đổi giám đốc - chủ tịch hội đồng quản trị - chủ tịch hội đồng thành viên công ty:

+ Chúng tôi tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các chức danh: Giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên.  

+ Tư vấn những hạn chế của các chức danh trên theo quy định của Luật doanh nghiệp.

 

- Tư vấn thành lập, thay đổi hoạt động của chi nhánh - văn phòng đại diện - địa điểm kinh doanh công ty:

+ Tư vấn lập chi nhánh.

+ Tư vấn lập văn phòng đại diện.

+ Tư vấn lập địa điểm kinh doanh.

+ Tư vấn thay đổi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

+ Tư vấn giải thể, bỏ địa điểm của chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh.


2/ Tư vấn soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - do luật sư soạn thảo.

- Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - do luật sư soạn thảo

- Quyết định họp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - do luật sư soạn thảo.

- Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319