Tư vấn thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

Tư vấn thành lập công ty dịch vụ bảo vệ, công ty vệ sĩ.

Luật sư chúng tôi tư vấn, hướng dẫn khách hàng trong việc đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ bảo vệ như sau:


1/ Tư vấn các quy định đối với công ty bảo vệ:

- Tư vấn về vốn pháp định để thành lập công ty bảo vệ theo quy định.

- Tư vấn về điều kiện đối với thành viên, cổ đông khi tham gia thành lập công ty bảo vệ.

- Tư vấn về việc chuẩn bị logo, biển hiệu theo quy định.

- Tư vấn về thuê trụ sở, văn phòng công ty.

- Tư vấn về việc sử dụng nhân sự, công cụ bảo vệ khi đi vào hoạt động sau cấp phép.

- Tư vấn hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự.


2/ Tư vấn lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty bảo vệ bao gồm:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ, lập hồ sơ hoàn chỉnh để nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tư vấn, đại diện nộp hồ sơ thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tại cơ quan nhà nước.

- Tư vấn, đại diện nhận kết quả việc thành lập công ty bảo vệ tại cơ quan nhà nước.

- Tư vấn, đại diện doanh nghiệp trước cơ quan nhà nước để giải trình, khiếu nại về việc thành lập công ty bảo vệ nếu có.

- Tư vấn sau cấp phép, tư vấn thuế, kế toán trong quá trình đi vào hoạt động của công ty bảo vệ.


3/ Văn bản pháp luật điều chỉnh kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Nghị định 52 của chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

- Thông tư 45 của Bộ công an hướng dẫn nghị định 52 về kinh doanh dịch vụ bảo vệ.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319