Tư vấn tách doanh nghiệp, tách công ty

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ TÁCH DOANH NGHIỆP như sau:

 

1. Quy định của pháp luật về tách Doanh nghiệp:

- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách doanh nghiệp;

- Tư vấn phương án sử dụng lao động;

- Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

- Tư vấn Thời hạn thực hiện tách công ty

- Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

 

2. Hoàn thiện hồ sơ tách doanh nghiệp:

- Biên bản họp Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách;

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty mới;

- Danh sách thành viên/cổ đông công ty mới;

- Điều lệ công ty mới.

 

3. Cam kết dịch vụ sau khi tách doanh nghiệp:

- Tư vấn hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung tách công ty;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục tại trụ sở công ty Luật Đông Đô; 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319