Tư vấn mã hóa ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Luật sư chúng tôi tư vấn việc mã hóa ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần như sau:

 

Ngày 19/11/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 8311/BKH-ĐKKD về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8311/BKH-ĐKKD, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệpđăng ký ngành nghề kinh doanh như sau:

 

1. Trường hợp thành lập mới doanh nghiệp hoặc đăng ký bổ sung ngành:

- Tường hợp thành lập mới doanh nghiệp: 

Doanh nghiệp lựa chọn ngành nghề kinh doanh có mã cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân (Quyết định 10, và quyết định 337). Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành nghề chi tiết hơn ngành nghề cấp 4 thì có thể ghi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề cấp 4 đã chọn và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành nghề chi tiết đã ghi.

- Trường hợp bổ sung ngành nghề: 

Doanh nghiệp lựa chọn ngành nghề kinh doanh có mã cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân (Quyết định 10, và quyết định 337). Đối với những ngành nghề đã đăng ký trước đó nhưng chưa được khớp mã ngành thì doanh nghiệp lựa chọn 2 cách: 1 là rút bỏ ngành nghề chưa khớp và bổ sung ngành nghề tương ứng có mã cấp 4. 2 là khớp lại mã ngành nghề theo ngành nghề kinh doanh tương ứng với ngành nghề chưa khớp.


2. Hồ sơ mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Thông báo về việc mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- Biên bản họp Đại hội cổ đông về việc mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- Quyết định họp Đại hội cổ đông về việc mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319