Tư vấn điều kiện đăng ký đầu tư dự án ra nước ngoài

Luật sư chúng tôi tư vấn cho nhà đầu tư Việt Nam những điều kiện cơ bản để được đăng ký đầu tư dự án ra nước ngoài như sau:


ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI:

1/ Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài - 

2/ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam - Văn bản xác nhận tình trạng thuế của nhà đầu tư.

3/ Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

4/ Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

5/ Được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp phép đầu tư ra nước ngoài.

6/ Việc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài được thực hiện theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

7/ Việc chuyển lao động ra nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ lao động thương Binh và xã hội.

8/ Việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư, chuyển lợi nhuận về nước được thực hiện theo quy định của chính phủ.

9/ Có hợp đồng hợp tác, hoặc thỏa thuận hợp tác với bên nước ngoài nếu là liên doanh với đối tác nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319