Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án ra nước ngoài

Luật sư Đông Đô tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư Việt Nam như sau:

 

1. Tư vấn trình tực các bước thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài:

- Doanh nghiệp lập hồ sơ đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định 78/2006.

- Nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và đầu tư - Cục đầu tư nước ngoài;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm tra và quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 

2. Tư vấn lập hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

- Văn bản đăng ký dự án đầu tư ra nước ngoài theo mẫu - do Luật sư soạn thảo;

- Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã viên về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã trong trường hợp

cần thiết theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư đối với dự án đầu tư có đối tác khác cùng tham gia đầu tư.

- Bản giải trình dự án đầu tư ra nước ngoài - do Luật sư soạn thảo.

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tài liệu các cá nhân liên quan.  

- Báo cáo tài chính thời điểm gần nhất của nhà đầu tư Việt Nam. 

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

 

3. Các văn bản pháp luật quy định đầu tư ra nước ngoài cần tham khảo:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

- Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319