Thủ tục thay đổi thành viên công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục về thay đổi thành viên sáng lập (điều chỉnh) doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) như sau:

 

1/ Tư vấn điều kiện để trở thành thành viên doanh nghiệp FDI:

- Tư vấn về yêu cầu pháp lý đối với thành viên chuyển nhượng và thành viên nhận chuyển nhượng.

- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của thành viên mới và cổ đông cũ sau khi chuyển nhượng vốn.

- Tư vấn về cái thủ tục và điều kiện cần chuẩn bị trước khi thực hiện đăng ký chuyển nhượng vốn.

 

2/ Lập hồ sơ về việc thay đổi thành viên sáng lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

- Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư (đổi thành viên sáng lập).

- Văn bản giải trình về việc đổi thành viên sáng lập.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn có chữ ký của 2 bên.

- Xác nhận ngân hàng về việc chuyển tiền.

- Thông báo tiến độ góp vốn đầu tư.

- Giấy chứng nhận đầu tư cũ.

- Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh kèm theo: Biên bản họp/ quyết định họp về việc đổi thành viên doanh nghiệp.

 

3. Đại diện trong việc nộp hồ sơ:

- Sau khi hoàn tất việc soạn thảo hồ sơ, Luật sư chúng tôi đại diện cho khách hàng:

+ Nộp hồ sơ.

+ Theo dõi tiến độ hồ sơ.

+ Nhận kết quả là giấy chứng nhận đầu tư mới.

- Tư vấn các công việc cần thực hiện tiếp theo sau khi đổi tên công ty với cơ quan Công an, cơ quan thuế vụ.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319