Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (điều chỉnh mục tiêu) doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) như sau:

 

1/ Tư vấn về việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh thông thường được quy định và hệ thống tại Quyết định số 10/2007 và quyết định 337/2007.

- Những ngành nghề kinh doanh được ghi theo mã HS (danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu theo từng năm).

- Những ngành nghề khác được ghi theo Luật chuyên ngành điều chỉnh, ghi theo chứng chỉ hành nghề có kèm theo.

- Những ngành nghề được quy định tại cam kết WTO...

 

2/ Lập hồ sơ về việc thay đổi thành viên sáng lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

- Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư (bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh).

- Văn bản giải trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Thông báo tiến độ góp vốn đầu tư.

- Giấy chứng nhận đầu tư cũ.

- Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh kèm theo: Biên bản họp/ quyết định họp về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

 

3. Đại diện trong việc nộp hồ sơ:

- Sau khi hoàn tất việc soạn thảo hồ sơ, Luật sư chúng tôi đại diện cho khách hàng:

+ Nộp hồ sơ.

+ Theo dõi tiến độ hồ sơ.

+ Nhận kết quả là giấy chứng nhận đầu tư mới.

- Tư vấn các công việc cần thực hiện tiếp theo sau khi đổi tên công ty với cơ quan Công an, cơ quan thuế vụ.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319