Thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp

Luật sư chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Khu công nghiệp như sau:

 

1. Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký (theo mẫu);

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

- Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân là các tổ chức kinh tế.

Yêu cầu về văn bản: 

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Số lượng hồ sơ:

2 bộ (1 bộ gốc và 1 bộ sao y).

- Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Điều kiện chung:

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

+ Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

+ Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.

 

2/ Các tài liệu khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi bao gồm:

- Đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

- Báo cáo tài chính của thương nhân nước ngoài.

- Hợp đồng thuê văn phòng đại diện tại khu công nghiệp.

- Hộ chiếu hoặc CMND của trưởng đại diện.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319