Thành lập đơn vị trực thuộc công ty hình thức chi nhánh

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập đơn vị trực thuộc công ty: Hình thức chi nhánh công ty như sau:

 

1. Quy định về chi nhánh theo luật doanh nghiệp 2005: xxxxxxx

- Chi nhánh: là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp được lập chi nhánh ở nhiều địa điểm khách nhau trên địa bàn cả nước và nước ngoài.

- Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh cũng áp dụng điều kiện giống như khi lập doanh nghiệp.

- Chi nhánh có thể hoạch toán độc lập hoặc phụ thuộc doanh nghiệp mẹ.

- Doanh nghiệp có quyền thành lập, tạm dựng hoặc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

 

2. Soạn thảo hồ sơ lập chi nhánh bao gồm:

- Thông báo thành lập chi nhánh công ty theo mẫu;

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện;

- Quyết định về việc thành lập chi nhánh;

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh;

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

- Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu;

- Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề, về vốn pháp định, về giấy phép đủ điều kiện... doanh nghiệp phải cung cấp trong hồ sơ thành lập chi nhánh.

 

3. Đại diện nộp hồ sơ lập chi nhánh:

Sau khi hoàn thiện hồ sơ có chữ ký, đóng dấu công ty đầy đủ, người đi làm thủ tục lập chi nhánh nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chi nhánh, nhận giấy hẹn và chờ ngày lấy kết quả (6 ngày làm việc).


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319