Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty: Loại hình TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu như sau:

 

1. Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:

a. Là doanh nghiệp do một tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty;

b. Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

c. Không được quyền phát hành cổ phần.

 

2. Chuẩn bị các tài liệu trước khi thành lập bao gồm:

- Khách hàng chuẩn bị chứng minh thư các thành viên (bản sao y) còn giá trị đến ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Tìm hiểu về tên công ty, cách đặt tên công ty, lựa chọn tên công ty (Tên không trùng lắp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó), có thể tra cứu tên công ty tại đây.

- Lựa chọn nơi dự kiến đặt trụ sở công ty, địa chỉ trụ sở phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp (Không cần hợp đồng thuê mặt bằng).

- Lựa chọn vốn điều lệ phù hợp với quy mô công ty và ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- Phân chia tỉ lệ vốn góp giữa các thành viên góp vốn đầu tư.

- Lựa chọn những ngành nghề kinh doanh mà dự kiến sẽ hoạt động kinh doanh.

 

3. Luật sư soạn thảo hồ sơ thành lập bao gồm:

Hồ sơ bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

Dự thảo Điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức).

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

Đối với trường hợp công ty có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền: Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (liệt kê tại mục 2.1) của từng đại diện theo ủy quyền.

Đối với trường hợp công ty chỉ có một người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền:  Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức).

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân (nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề).

- Giấy uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước.

- Số lượng hồ sơ: 2 bộ

- Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319