Mẫu thông tin cung cấp thành lập doanh nghiệp

Tải về

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Kính gửi:  Quý khách hàng!

Để xúc tiến việc trợ giúp thành lập doanh nghiệp, đề nghị Quý vị cung cấp cho chúng tôi các thông tin theo mẫu dưới đây:

 

 

 

1. TÊN DOANH NGHIỆP

  • Tên tiếng Việt: ………………………………………………………………………
  • Tên giao dịch :...............................................................................................................
  • Tên viết  tắt:    ..............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:  (ghi rõ số nhà/ tổ/ thôn/xóm/đường phố, phường/ xã,  quận/ huyện, Tp)

……………………………………………………………………………………………………..

2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH  (Quý vị vui lòng điền ngành nghề theo ý tưởng chúng tôi sẽ sắp xếp theo quy định pháp luật).

STT

TÊN NGÀNH NGHỀ

MÃ NGÀNH

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

3. VỐN ĐIỀU LỆ:     ……………………………………………….  VNĐ 

 

4. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, HOẶC SÁNG LẬP VIÊN:

4.1. Cổ đông/thành viên sáng lập 1:

- Họ và tên: …. …….…….    Giới tính: ………….…….…….…….…….…….…….…….……

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………….…….…….…….…….…….…….…….…….…….

- CMND số: ……………. Cấp ngày: ….. ……. nơi cấp: ……….…….…….…….…….…….

- Nơi thường trú: (ghi cụ thể số nhà, thôn/xóm/phố -> phường/xã/TT -> quận/huyện/TP -> tỉnh/TP) ………………………………………………………………………………… ……..

- Nơi ở hiện tại: (ghi cụ thể số nhà, thôn/xóm/phố -> phường/xã/TT -> quận/huyện/TP -> tỉnh/TP) ………………………………………………………………………………………..

- Số vốn góp: (bằng số và bằng chữ) ………………………………………………………….

4.2. Cổ đông/thành viên sáng lập 2:

- Họ và tên: …. …….…….    Giới tính: ………….…….…….…….…….…….…….…….……

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………….…….…….…….…….…….…….…….…….…….

- CMND số: ……………. Cấp ngày: ….. ……. nơi cấp: ……….…….…….…….…….…….

- Nơi thường trú: (ghi cụ thể số nhà, thôn/xóm/phố -> phường/xã/TT -> quận/huyện/TP -> tỉnh/TP) ………………………………………………………………………………… ……..

- Nơi ở hiện tại: (ghi cụ thể số nhà, thôn/xóm/phố -> phường/xã/TT -> quận/huyện/TP -> tỉnh/TP) ………………………………………………………………………………………..

- Số vốn góp: (bằng số và bằng chữ) ………………………………………………………….

4.3. Cổ đông/thành viên sáng lập 3:

- Họ và tên: …. …….…….    Giới tính: ………….…….…….…….…….…….…….…….……

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………….…….…….…….…….…….…….…….…….…….

- CMND số: ……………. Cấp ngày: ….. ……. nơi cấp: ……….…….…….…….…….…….

- Nơi thường trú: (ghi cụ thể số nhà, thôn/xóm/phố -> phường/xã/TT -> quận/huyện/TP -> tỉnh/TP) ………………………………………………………………………………… ……..

- Nơi ở hiện tại: (ghi cụ thể số nhà, thôn/xóm/phố -> phường/xã/TT -> quận/huyện/TP -> tỉnh/TP) ………………………………………………………………………………………..

- Số vốn góp: (bằng số và bằng chữ) ………………………………………………………….

4.4. Các cổ đông/thành viên tiếp theo: ghi như trên

 

5. TÊN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT: …………………………………………………..

Chức vụ là:

Chủ tich Hội đồng Quản trị

Hoặc Chủ tịch Công ty

hoặc Giám đốc công ty.

 

6. MỘT SỐ YÊU CẦU:

Cung cấp các bản sao có công chứng các CMND hoặc hộ chiếu của các cổ đông của Công ty.

 

7. BẠN BIẾT LUẬT ĐÔNG ĐÔ QUA THÔNG TIN NÀO DƯỚI ĐÂY

a. Internet, web, mail: €   b. Qua giới thiệu bạn bè: €

c. Truyền thông (báo chí, đài…): €     d. Thông tin khác: €     

  

Mong sớm nhận được sự hợp tác của quý khách hàng!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hà Nội ngày … tháng … năm ….

Trân trọng!

Luật sư tư vấn.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319