Mẫu biên bản hủy hóa đơn

Tải về

                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN


          
- Căn cứ vào thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thị hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.
          - Căn cứ vào tình hình giao nhận hàng hóa thực tế.

         Hôm nay, ngày 28 tháng 01 năm 2010. Đại diện chúng tôi gồm :

Bên B (bên bán) : Công ty Cổ phần Tư vấn Đông Đô -MST : 0104219188
Địa chỉ : Phòng 615,N6E, KĐT Trung Hoà – Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Đại diện  :  Ông Hoàng Trọng Giáp        -Chức vụ: Giám Đốc

Bên A ( bên mua): Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Châu Á  - MST :  0101442420
Địa chỉ : Số nhà 56, ngõ 126, đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Đại diện : …………………………………………… - Chức vụ: ………………

Hai bên Cùng lập biên bàn đồng ý huỷ hoá đơn ký hiệu: DG/2010B, Số hiệu HĐ: 0009631 lập ngày 28/01/2011  trị giá như sau :

Tên hàng hoá, dịch vụ: Tư vấn doanh nghiệp

Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế: 7,500,000 VNĐ (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

 Tiền thuế: 10%: 750,000 VNĐ (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

 Tổng tiền thanh toán: 8,250,000 VNĐ (Tám triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

1.      Lý do huỷ hoá đơn: Do đơn giá ghi trên hoá đơn không đúng với hợp đồng dịch vụ đã ký giữa hai bên, và số lượng ghi thừa.

2.      Cam kết: Công ty Cổ phần Tư vấn Đông Đô và  Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Châu Á không sử dụng hoá đơn ký hiệu: DG/2010B, Số hiệu HĐ: 0009631 lập ngày 28/01/2011 trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Châu Á cam kết không kê khai giá trị GTGT đầu vào của HĐ DG/2010B, Số hiệu: 0009631 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đông Đô. Nếu có sự kê khai sai trái trên Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Châu Á hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Liên 2 của HĐ DG/2010B, Số hiệu: 0009631 được hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đông Đô.

Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319