Luật sư tư vấn miễn phí xin giấy phép lữ hành quốc tế

Luật sư chúng tôi tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp du lịch các quy định, quy trình để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau:

 

1/ Tư vấn miễn phí các quy định pháp luật về lữ hành quốc tế:

- Tư vấn các quy định của Luật du lịch, Nghị định 92, thông tư 89 hướng dẫn Luật du lịch về kinh doanh lữ hành quốc tế.

- Tư vấn quyền lợi của doanh nghiệp lữ hành quốc tế được làm những gì. và doanh nghiệp lữ hành quốc tế có nghĩa vụ gì.

- Tư vấn phạm vi hoạt động của doanh nghiệp lữ hành quốc tế sau khi được Tổng cục du lịch cấp giấy phép.

- Tư vấn những việc doanh nghiệp lữ hành quốc tế không được làm.

- Tư vấn những việc mà các doanh nghiệp du lịch không được làm khi có đăng ký kinh doanh, nhưng chưa có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

- Tư vấn lập phương ám kinh doanh, chương trình du lịch, cơ cấu tổ chức điều hành doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

- Tư vấn các công việc liên quan khác của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

 

2/ Tư vấn miễn phí các điều kiện để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

- Tư vấn điều kiện về tư cách pháp nhân để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (có đăng ký doanh nghiệp, có ngành nghề lữ hành quốc tế, nội địa).

- Tư vấn điều kiện về tài chính để kinh doanh lữ hành quốc tế (có ký quỹ 250 triệu đồng tại ngân hàng).

- Tư vấn điều kiện về nhân sự để kinh doanh lữ hành quốc tế (ít nhất có 3 hướng dẫn viên có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế làm việc tại công ty, có người điều hành có kinh nghiệm ít nhất là 4 năm).

- Tư vấn điều kiện về cơ sở vật chất tại văn phòng để kinh doanh lữ hành quốc tế. có hợp đồng thuê văn phòng được ký kết.

- Tư vấn về thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

- Tư vấn về việc cấp đổi, gia hạn, bổ sung, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

 

3/ Tư vấn nội bộ doanh nghiệp lữ hành quốc tế sau cấp phép:

- Tư vấn miễn phí việc báo cáo hoạt động định kỳ theo quy định pháp luật sau cấp phép.

- Tư vấn việc lập đoàn khách, lập chương trình du lịch khi báo cáo hoạt động.

- Tư vấn cơ cấu tổ chức nội bộ trong quá trình hoạt động lữ hành quốc tế phù hợp với quy định pháp luật.

- Tư vấn miễn phí các quy định khác liên quan đến doanh nghiệp lữ hành quốc tế như thuế, kế toán, bảo hiểm xã hội, lao động tiền lương....


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319