Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty

Luật sư chúng tôi hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ thay đổi trụ sở công ty như sau:


HỒ SƠ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY BAO GỒM:

1/ Biên bản họp về việc thay đổi trụ sở chính công ty;

2/ Quyết định họp về việc thay đổi trụ sở chính công ty;

3/ Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính công ty;

4/ Thông báo xác nhận của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đổi trụ sở chính đến địa chỉ mới là địa bàn quận/huyện khác;

5/ Hợp đồng thuê/mượn trụ sở chính mới nếu có;

6/ Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông/thành viên đối với công ty thực hiện thủ tục thay đổi lần thứ nhất kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319