Hồ sơ thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật sư chúng tôi hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:


HỒ SƠ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAO GỒM:

1. Thông báo thay đổi thành viên (theo mẫu) có chữ ký của người đại diện pháp luật.

2. Quyết định về việc thay đổi thành góp vốn viên của:

- Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

- Chủ sở hữu công ty (đối với  công ty TNHH một thành viên);

3. Biên bản họp về việc thay đổi thành viên góp vốn công ty của:

- Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

- Chủ sở hữu công ty (đối với  công ty TNHH một thành viên);

4. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng (biên bản thanh lý hợp đồng hoặc phiếu

thu - chi) có xác nhận của công ty.

5. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới được tiếp nhận vào công ty theo quy định sau:

- Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.

- Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

6. Nếu thành viên mới tiếp nhận là tổ chức, cần nộp thêm các loại giấy tờ sau:

- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản 5.1 của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

7. Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Lưu ý: Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty; những nội dung về việc chuyển nhượng vốn, không góp vốn hoặc góp bù của các thành viên.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319