Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

Luật sư chúng tôi hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. 

Tùy theo từng loại nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh cụ thể để xem xét hồ sơ bao gồm những loại tài liệu gì. Tuy nhiên theo quy định, thông thường hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm các loài tài liệu cơ bản như sau:


HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH BAO GỒM:

1/ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu);

2/ Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).  

3/ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.  

4/ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên công ty về việc về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

5/ Biên bản họp đại hội cổ đông/ hội đồng thành viên về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

6/ Ngoài ra, còn phải nộp thêm các giấy tờ sau trong từng trường hợp cụ thể dưới đây:

+ Trường hợp Giảm vốn điều lệ:

+ Báo cáo tài chính gần nhất. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

+ Chứng chỉ hành nghề, chứng thư định giá, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật nếu có.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319