Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Luật sư Đông Đô hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài như sau:


1/ Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài bao gồm:

- Biên bản họp các cổ đông, thành viên trước khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Danh sách sáng lập viên công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.


2/ Tài liệu kèm theo hồ sơ bao gồm:

- Giấy phép kinh doanh bản sao có công chứng của tổ chức nước ngoài (nếu có).

- Báo cáo tài chính bản sao có có công chứng của tổ chức nước ngoài nếu có.

- Hộ chiếu của các thành viên/ cổ đông nước ngoài bản sao có công chứng.

- Giấy xác nhận ngân hàng về số tiền vốn góp thành lập công ty.

- Hợp đồng thuê văn phòng làm trụ sở công ty.

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319