Hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Luật sư Đông Đô hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:


Hồ sơ bao gồm:

1. Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do người đại diện pháp luật doanh nghiệp ký.

2. Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp hoặc Hội đồng thành viên doanh nghiệp hoặc biên bản thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài. Về việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp qua các năm hoạt động. 

4. Bản giải trình việc sửa đổi, bổ sung các nội dung đăng ký.

5. Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong giấy phép đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng sản phẩm;

6. Bản sao giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đầu tư (có công chứng).

7. Các tài liệu gửi kèm - phù hợp với từng nội dung, mục tiêu đăng ký điều chỉnh (như tăng vốn đầu tư, thay đổi trụ sở chính, thay đổi cổ đông/thành viên ...).

(Hồ sơ gồm 3 bộ - trong đó có ít nhất 1 bộ gốc).


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319