Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Luật sư Đông Đô tư vấn các điều kiện để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài cho khách hàng như sau:


1/ Tiếp nhận thông tin tư vấn:

- Khách hàng có nhu cầu về việc thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, hãy liên hệ qua điện thoại, Email hoặc trực tiếp đến văn phòng chúng tôi để được tư vấn.

- Sau khi gặp gỡ, tiếp nhận các thông tin, yêu cầu công việc cụ thể từ khách hàng, chúng tôi tư vấn thủ tục, trình tự các bước tiến hành công việc thành lập công ty 100 vốn nước ngoài cho khách hàng.


2/ Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam:

Để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam. nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện như sau:

- Có dự án đầu tư tại Việt Nam (dự án khả thi) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét.

- Có năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.

- Có cam kết về nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam về thuế, sử dụng lao động địa phương, sử dụng đất ...

- Có hồ sơ hợp lệ về việc thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.


3/ Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam:

- Biên bản họp các cổ đông, thành viên trước khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Danh sách sáng lập viên công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319