Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn về việc điều chỉnh nội dung đăng ký, nội dung thẩm tra trên Giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư như sau:

 

I) Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

- Bước 1: Nhà đầu tư liên hệ với Luật sư công ty Đông Đô để được tư vấn miễn phí trước.

- Bước 2: Trên cơ sở tư vấn, nhà đầu tư cung cấp tài liệu, thông tin để Luật sư soạn thảo hồ sơ.

- Bước 3: Luật sư sẽ thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ, nhận kết quả, theo dõi, đôn đốc xử lý hồ sơ.

 

II/ Trường hợp sửa đổi, bổ sung các nội dung đã đăng ký:

1.  Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do người đại diện pháp luật doanh nghiệp ký.

2.  Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp hoặc Hội đồng thành viên doanh nghiệp hoặc biên bản thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài. Về việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

3.  Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp qua các năm hoạt động. 

4.  Bản giải trình việc sửa đổi, bổ sung các nội dung đăng ký.

5.  Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong giấy phép đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng sản phẩm;

6.  Bản sao giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đầu tư (có công chứng).

7. Các tài liệu gửi kèm - phù hợp với từng nội dung, mục tiêu đăng ký điều chỉnh (như tăng vốn đầu tư, thay đổi trụ sở chính, thay đổi cổ đông/thành viên ...).

(Hồ sơ gồm 3 bộ - trong đó có ít nhất 1 bộ gốc).

 

III) Các trường hợp điều chỉnh do tái cấu trúc doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp):

1.  Bản đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư do Tổng giám đốc ký.

2.  Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài về việc xin điều chỉnh bổ xung GCNĐT.

3.  Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

4.  Đơn xin tổ chức lại doanh nghiệp.

5.  Hồ sơ chuyển nhượng vốn (đối với trường hợp chuyển nhượng vốn).

6.  Điều lệ doanh nghiệp mới (trừ trường hợp chuyển thành doanh nghiệp Việt Nam).

7.  Giải trình việc tổ chức lại doanh nghiệp.

8.  Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất.

9.  Đối với thủ tục chia doanh nghiệp: Kèm theo quyết định chia doanh nghiệp.

a)  Đối với thủ tục tách doanh nghiệp: Kèm theo quyết định tách doanh nghiệp.

b)  Đối với thủ tục hợp nhất doanh nghiệp: Kèm hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp.

c)  Đối với thủ tục sát nhập doanh nghiệp: Kèm theo hợp đồng sát nhập doanh nghiệp.

(Hồ sơ gồm 3 bộ - trong đó có ít nhất 1 bộ gốc).

 

IV) Văn bản pháp luật áp dụng:

1. Luật đầu tư 2005;

2. Luật doanh nghiệp 2005.

3. Nghị định 108/2006.

4. Nghị định 102/2010 và nghị định 43/2010.

5. Và các văn bản pháp luật có liên quan khác.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 2
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319