Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú - nhà nghỉ

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú - nhà nghỉ cho khách hàng như sau:

 

1/ Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh cần bổ sung:

Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

+ Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Luật sư Luật Đông Đô sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.

+ Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường: Luật sư Luật Đông Đô sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.

 

2/ Tư vấn lập hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cơ bản bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu: bổ sung ngành nghề.

- Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do Luật sư soạn thảo: bổ sung ngành nghề.

- Quyết định họp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do Luật sư soạn thảo: bổ sung ngành nghề.

- Giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu cho người đi làm dịch vụ.

 

3. Hệ thống ngành nghề kinh doanh về dịch vụ lưu trú - nhà nghỉ

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày - 5510

- Khách sạn - 55101

- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - 55103 

- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự - 55104

- Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu - 55909.

 

4/ Luật sư Đông Đô đại diện thực hiện thủ tục:

- Tư vấn các quy trình trọn gói cho khách hàng thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Trực tiếp soạn hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh và gửi khách hàng xem trước, cũng như ký + đóng dấu.

- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ + nhận kết quả về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tư vấn các công việc cần làm sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan liên quan.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 2
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319