Mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất

Tải về

 PHỤ LỤC II-1

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………..

………, ngày …… tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..............................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):          

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)1

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

Tên doanh nghiệp

c

Địa chỉ trụ sở chính

c

Ngành, nghề kinh doanh

c

Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

c

Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty

c

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): ........................

...............................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): ...................................

...............................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):..................................................................

...............................................................................................................................................

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..............................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................................................

Tỉnh/Thành phố:.......................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………………………. Fax: .....................................

Email:……………………………………………………………Website: ............................

2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật2

Họ và tên người đại diện theo pháp luật:...................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ........................................................................................................

Ngày cấp: ……/ …../ …….. Nơi cấp: ....................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.......................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.....................................................................................................

Ngày cấp: ……/ ……./ …… Ngày hết hạn: ……./ ……/ ……. Nơi cấp:...............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................................................

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 2
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319