Mẫu 08/tt85/đkt (mẫu 08-mst)

Tải về

  TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

 

Tên đơn vị/cá nhân:  …………………….

Mã số thuế: …………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………..

Điện thoại/ Fax:

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

 

Chỉ tiêu

(1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

- Chỉ tiêu 17 : Thông tin chủ doanh nghiệp

17a : Tên chủ doanh nghiệp

17b : Số CMND

17d. : Địa chỉ liên lạc

- chỉ tiêu 20 : Thông tin khác

20a : Tên giám đốc (em ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, địa chỉ ra nhé – ghi theo ĐKKD nhé)

 

 

 

                                 Hà Nội, ngày       tháng      năm 20

                                                             Lãnh đạo đơn vị/cá nhân

                                                            (ký, ghi họ tên chức vụ đóng dấu)

                                                                                   Giám đốc

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 2
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319