Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Tải về

 

Mẫu số: C1- 02/NS

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của  BTC

Mã hiệu: (1).................         

 Số: (1)…………………

 
Text Box: Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt  £      Chuyển khoản £

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

 

 

Người nộp thuế: ...................................................................................................................................................................................................  

Mã số thuế:..................................................... Địa chỉ:.........................................................................................................................................

...................................................................................................  Huyện: ........................................ Tỉnh, TP: .....................................................

Người nộp thay: (2)....................................................................................................................... Mã số thuế:.................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................................................................................

Huyện: ..................................................................................... Tỉnh, TP: .............................................................................................................   

Đề nghị NH (KBNN) (3): ......................................................  trích TK số: ........................................................................................................

(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: ..............................................  tỉnh, TP: ...............................................................................

Để ghi thu NSNN                         c                   hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): ........................................................................................

Cơ quan quản lý thu: .......................................................................................................................... Mã số: ...................................................  

Tờ khai HQ, QĐ số: ...............................................  ngày: ...........................................  loại hình XNK: .......................................................

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): ..............................................  ngày ................................

STT

Nội dung

các khoản nộp NS

Mã chương

ngành KT (K)

NDKT (TM)

Kỳ thuế

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

PHẦN KBNN GHI

Mã quỹ:...................................... Mã ĐBHC: .....................................

Mã KBNN:.................................. Mã nguồn NS:...............................

 

 

Nợ TK:........................................................................................

Có TK: .......................................................................................

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN (9)

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền    Kế toán trưởng (10)  Thủ trưởng (10)

NGÂN HÀNG A (11)

Ngày……tháng……năm……

Kế toán                         Kế toán trưởng

NGÂN HÀNG B (11)

           Ngày……tháng……năm……

Kế toán                            Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng…..năm…….

Thủ quỹ (7)        Kế toán       Kế toán trưởng (8)

 

 

 

Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) chỉ ghi nếu người nộp thay có nhu cầu; (3) Ngân hàng (KBNN) nơi trích TK hoặc nơi Ngân hàng thu TM; (4) dùng khi nộp TM vào KBNN (hoặc ngân hàng); (5) nộp tiền vào TK tạm thu của cơ quan thu mở tại KBNN; (6) dùng cho cơ quan thu để nộp tiền vào KBNN theo bảng kê; (7) cán bộ KBNN thu TM; (8) Kế toán trưởng KBNN ký khi trích TK của người nộp tại KBNN; (9) chỉ in và sử dụng tại KBNN chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế (nếu KBNN đã tham gia thì người nộp tiền chỉ lập Bảng kê nộp thuế); (10) dùng cho tổ chức khi lập GNT để nộp chuyển khoản; (11) chỉ in và sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng dùng chứng từ giấy./.  


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 2
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319