Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế cần biết

DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ CẦN BIẾT

 

I. Quy định sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

1/ Xuất trình giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu ;

2/ Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa nội dung giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

3/ Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

4/ Khi mất phải khai báo với cơ quan công an, cơ quan cấp GP KD LHQT và làm thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định.

 

II. Các hành vi vi phạm về kinh doanh lữ hành quốc tế.

1/ Vi phạm các quy định về ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế;

2/ Vi phạm các quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

3/ Vi phạm về các quy định về người điều hành hoạt động giấy doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp;

4/ Vi phạm các quy định về hướng dẫn du lịch;

5/ Vi phạm các quy định về sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

7/ Kinh doanh LHQT mà không có giấy phép; hoặc hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế sau khi đã thông báo tạm ngừng hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh lữ hành;

8/ Vi phạm các quy định về tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt;

9/ Vi phạm các quy định về hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

10/ Vi phạm các quy định về chế độ báo cáo của doanh nghiệp;

11/ Vi phạm các quy định về hợp đồng lữ hành;

12/ Vi phạm các quy định về kinh doanh đại lý lữ hành;

13/ Vi phạm các quy định về thông báo thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp;

14/ Các hành vi về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

15/ Các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

 

III. Các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (trích  khoản 3 Điều 47 Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 )

1/ Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động;

2/ Doanh nghiệp không kinh doanh lữ hành quốc tế trong vòng 18 tháng liên tục;

3/ Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Du lịch;

4/ Doanh nghiệp có hành vi vi phạm mà pháp luật quy định phải thu hồi giấy phép

 

IV. Các quy định của nhà nước về kinh doanh lữ hành quốc tế:

Doanh nghiệp tìm hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành tại Luật Du lịch số 44/2005/QH11, NĐ số 92/2007/ND-CP, NĐ số 149/2007/ND-CP, Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL và các văn bản pháp luật khác.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 2
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319